Discount card

Эрхэм хэрэглэгч та манай зочид буудлын ресторануудаар нийт 201000₮ - өөс дээш үнийн дүнтэй үйлчилгээ авсан тохиолдолд таны тооцооны хуудсын үндэслэн тухайн үедээ хөнгөлөлтийн картыг шууд нээлгэх боломжтой.

Карт нээлгэхэд юу шаардлагатай вэ?

  • Карт нээлгэхэд шаардлагтай мэдээллийг бүрэн зөв бөглөх
  • Карт эзэмшихэд үүссэн тооцооны хуудсаа хавсаргах
  • Картын хураамж 2000₮-ийг төлөх

Картын давуу тал юу вэ?

  • 201000₮ - өөс дээш худалдан авалт бүрт 5%- ийн хөнгөлөлт эдлэх эрхтэй болно.

Карт ашиглах нөхцөлүүд

  • Байгууллагын нэгдсэн захиалга тусгай арга хэмжээний захиалгын үед ашиглах боломжгүй
  • Давагдашгүй хүчин зүйл, сүлжээний гэмтэл тог тасарсны улмаас картаар үйлчлэх боломжгүй бол үнийн дүнг нөхөн бүртгэхгүй
  • Зочид буудал үйлчлүүлэгчид мэдэгдэлгүй өөрчлөх эрхтэй.